Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen
InstagramRSSPrint

POSŁUGA

Posługa w kościele

Osoby wierzące z lokalnej społeczności uczęszczają na nabożeństwa w kościele, w ten sposób zacieśniając więzy religijne, społeczne i wspólnotowe. Nabożeństwa mają wielowiekową tradycję, ale też na ich wpływ mają odprawiający je pastorzy. Zasadniczym celem nabożeństwa jest oddawanie czci Bogu. Bóg staje się namacalny podczas czytania Biblii, jest obecny na Wieczerzy Pańskiej, w czasie śpiewania pieśni i w modlitwie. Przekaz z Biblii dociera do wiernych w kazaniach. Pod koniec nabożeństwa wierni otrzymują błogosławieństwo pańskie.  

Chrzest 

Chrzest stanowi sakrament początku: gdy udziela się w chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, następuje wyznanie wiary w Chrystusa i przyjęcie nowego członka do wspólnoty chrześcijańskiej. Jego życie powierza się opiece boskiej. Poprzez chrzest Bóg obiecuje swą bliskość i oddanie życiu ludzkiemu. Ponieważ boska obietnica obejmuje całe nasze życie, wielu rodziców chrzci dzieci zaraz po narodzeniu. Rodzice i rodzice chrzestni wyznają wiarę, w której wzrastać mają chrzczone dzieci. W ten sposób chrzest stanowi wyraz radości i wdzięczności za życie dane nam przez Boga. 

Naturalnie wielu nieochrzczonych dorosłych także może się ochrzcić i przystąpić do wspólnoty kościoła ewangelickiego. Chrzest osoby dorosłej poprzedzają rozmowy z duchownymi. Mają one na celu pogłębienie wiary osoby, która zostanie ochrzczona i przekazanie jej pełnych informacji na temat dogmatów wiary. Podczas chrztu osoby dorosłej, otrzymuje ona także sakrament bierzmowania.

Bierzmowanie 

Bierzmowanie ma przede wszystkim wzmocnić wiarę danej osoby poprzez boskie błogosławieństwo  i zgodę na chrzest. W ten sposób zachęca się młodzież do życia pod boskim przewodnictwem. Elementem tego sakramentu jest wyznanie wiary – osoby mające być bierzmowane poznają Skład Apostolski, najważniejsze prawdy wiary na zajęciach przygotowujących ich do bierzmowania i razem szukają mocy, która wzmocni je w życiu. Zajęcia przygotowujące do bierzmowania to czas, gdy dana społeczność działa razem podczas wyjazdów i obchodów różnych świąt. Bierzmowanie daje młodym prawo do przystępowania do komunii świętej, bycia rodzicami chrzestnymi, zawarcia ślubu kościelnego i wyboru rady parafii. 

Ślub 

Podczas ceremonii ślubnej kobieta i mężczyzna proszą o błogosławieństwo Boże, aby ich małżeństwo było trwałe, i składają przysięgę małżeńską przed Bogiem i wiernymi. Kluczowymi elementami tej ceremonii są miłość i przebaczenie, bez których nie ma małżeństwa opierającego się na miłości Chrystusa. Zarówno wierni, jak i młoda para modlą się w intencji wspólnej drogi przez życie. Kazanie podczas takiego nabożeństwa stanowi naukę dla pary potrzebną na wspólną przyszłość i nawiązuje do jednego z powiedzeń biblijnych. W trakcie spotkania przygotowującego przed nabożeństwem, odbywanego z pastorem, omawia się oczekiwania związane z zawarciem małżeństwa. Ustalana jest też cała procedura zawarcia związku małżeńskiego i wybierane jest motto z Biblii. Na tym etapie można też wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zawarcia związku, jeśli jeden z partnerów nie jest członkiem naszego kościoła lub jest innego wyznania. Ślub kościelny poprzedza ślub cywilny. 

Pochówek 

Śmierć człowieka to moment zwrotny dla jego bliskich. Pewność, iż Bóg o nikim nie zapomni, oraz że jego osąd życia ludzkiego jest inny niż nasz, ludzki osąd stanowi dla nas, ludzi wierzących, ogromne pocieszenie. Wszystkim osobom w żałobie po ukochanych zmarłych dana jest obietnica: nasi umiłowani bracia i siostry są w rękach Pana. Pogrzeb to wspomnienie zmarłego, pozwala nam umocnić naszą wiarę w to, że powstaniemy z martwych w imię Chrystusa. Możemy ufać, iż Bóg da nam i naszym ukochanym zmarłym możliwość dalszego życia. Po ceremonii żałobnej zmarły zostaje złożony w trumnie lub urnie. Rytuał pochówku chrześcijańskiego daje wiarę rodzinie zmarłego w tak trudnym momencie, jakim jest odejście bliskiej osoby.

Letzte Änderung am: 16.07.2015