Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen
InstagramRSSPrint

SZTUKA i MUZYKA

Sztuka

Mimo, że sztuka i muzyka zawsze stanowiły istotny aspekt życia kościelnego, sam Kościół jako instytucja stanowi element kultury współczesnej. Wpisują się w niego dialog, jak i konieczność rozumienia symboli i form wyrazu kultury związanej z Kościołem. Dialog z artystami umożliwia Kościołowi odnalezienie śladów boskiej obecności na ziemi. Ponieważ sztuka dotyczy Boga, wiary i religii, daje też Kościołowi impuls do krytycznej refleksji  i poszerza perspektywę za pomocą języka, obrazów i metafor w architekturze, malarstwie, literaturze i muzyce.

Wybitnym przykładem roli, jaką EKBO pełni w sztuce, jest Fundacja Św. Mateusza w Berlinie. Jej celem jest wspieranie dialogu pomiędzy Kościołem a sztuką. Oprócz kultu religijnego Fundacja organizuje wystawy, odczyty, recitale organowe i koncerty w kościele Św. Mateusza, którego drzwi są na co dzień otwarte. Pod patronatem EKBO rokrocznie organizowana jest licytacja przedmiotów związanych ze sztuką w ramach pomocy na rzecz imigrantów i uchodźców. Dochód z tej ważnej zbiórki pomaga sfinansować ok. 20 projektów  w tym regionie oraz działalność biura budowlanego Kościoła, którego zadaniem jest prowadzenie wszelkich przedsięwzięć budowlanych dotyczących obiektów na terytorium EKBO. 

Muzyka

Muzyka odgrywa decydującą rolę w życiu kongregacji. Kościół protestancki czerpie z szerokiego repertuaru dzieł muzycznych, począwszy od tradycyjnego repertuaru liturgicznego, hymnów wykonywanych przez chór przy akompaniamencie organowym czy orkiestry dętej, jak również pieśni gospel, pop, utworów medytacyjnych i awangardowych.

W kongregacji EKBO nad stroną muzyczną czuwa 175 dyrygentów chórów i organistów zatrudnionych na pełen etat, posiadających kwalifikacje klasy A lub B. Towarzyszą im także dyrygenci i organiści zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin lub woluntariusze. Jednak  najważniejszą rolę w życiu muzycznym kościołów i kongregacji EKBO odgrywają chóry – liczą one 21 000 członków w ponad 950 chórach kościelnych w Berlinie, Brandenburgu i Śląskich Górnych Łużycach. Oprócz tego w orkiestrach dętych gra ok. 3300 muzyków, a 2900 muzyków gra na innych instrumentach w kołach i orkiestrach w całym EKBO. Muzyka wzbogaca nabożeństwa kościelne, towarzysząc życiu sakralnemu na co dzień. W EKBO odbywają się też różnorakie sakralne wydarzenia muzyczne. Rocznie ponad 600 000 ludzi odwiedza kościoły na terenie Berlina, Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc z okazji wydarzeń muzycznych tam organizowanych.

Letzte Änderung am: 16.07.2015