Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen
InstagramRSSPrint

DIAKONIE

Podstawą działalności socjalno-bytowej, czyli pomocy niesionej przez  Kościół potrzebującym, zasadza się na przypowieści Jezusa o dobrym Samarytaninie. Dobry Samarytanin pomagał bez zbędnych pytań o pochodzenie, przynależność czy wyznanie osoby w potrzebie. W preambule statutu organizacji zajmującej się niesieniem pomocy charytatywnej, Diakonisches Werk (DWBO), która jest zarejestrowaną organizacją charytatywną zapisana jest misja diakonalna: „Pomoc socjalna jest świadectwem miłości Boga do świata przez niego stworzonego, która to miłość przejawia się w osobie Jezusa Chrystusa. To miłość nakazuje nieść pomoc ludziom cierpiącym fizycznie, psychicznie, duchowo i społecznie – tak, aby nikt nie został wykluczony. Nakaz ten wynika z posługi chrystusowej i świadectwa Pisma Świętego”.

 

Współcześnie protestancka opieka społeczna jest tak samo potrzebna, jak dawniej. Wprawdzie  obecnie przybiera inną formę, ale jej wymiar się nie zmienia.

 

Ponad 52 000 pracowników pełnoetatowych zatrudnionych jest w 437 organizacjach członkowskich DWBO. Łącznie dysponujemy 1 420 obiektami socjalnymi. Nasi pracownicy pomagają słowem i czynem: w szpitalach i poradniach dla chorych, niosąc pomoc  niepełnosprawnym, prowadząc placówki szpitalne, świadcząc opiekę doraźną i całodzienną, prowadząc infolinie dla osób w kryzysie oraz biura pomocy podróżnym.

 

Ośrodki zajmujące się doradztwem rodzinnym, poradnictwem dotyczącym dzieci, małżeńskim i życiowym są także dostępne w strukturach EKBO, działają w niej ponadto biura zajmujące się poradnictwem dla osób zadłużonych oraz pośrednictwem pracy dla emigrantów. Regionalne stowarzyszenie protestanckiej opieki społecznej w EKBO także zapewnia opiekę hospicyjną, prowadzi domy dla samotnych matek, ośrodki leczenia uzależnień i świadczy pomoc psychologiczną.

 

Działalność DWBO i jej organizacji członkowskich opiera się na pracy wolontariuszy.

 

Protestancka organizacja pomocy charytatywnej, Berlińskie Dzieło Misyjne (Berliner Missionwerk), Komisarz ds. emigrantów i integracji oraz Komisarz ds. opieki duszpasterskiej dla osób pochodzenia niemieckiego w EKBO, pomagają parafiom w pracy duszpasterskiej na rzecz imigrantów, uchodźców oraz imigrantów pochodzenia niemieckiego przybywających do Niemiec z innych krajów.

 

Protestancka organizacja pomocy charytatywnej wraz z organizacjami członkowskimi przygotowały wiele propozycji i ofert dla imigrantów i dokładają starań, aby ich posługa i instytucje były dostępne dla ludzi wszystkich kultur.

Letzte Änderung am: 16.07.2015