Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen
InstagramRSSPrint

OPIEKA DUSZPASTERSKA I PORADNICTWO

Jak pomagamy ludziom w kryzysie życiowym?

Jednym z najważniejszych zadań chrześcijanina jest poradnictwo duchowe dla innych ludzi. Poza duchownymi, pracownikami pracującymi za wynagrodzenie lub w ramach wolontariatu, o sprawach duszpasterskich można porozmawiać z każdą osobą przygotowaną do udzielania poradnictwa. Osoby te odwiedzają parafian przy okazji urodzin, w ramach przygotowań do chrztu, bierzmowania czy zawarcia małżeństwa, w razie choroby lub przed pogrzebem. Oprócz tego członkowie duszpasterstwa składają takie wizyty po to, aby pielęgnować kontakty w kongregacji.

 

Ponadto wszystkie osoby w potrzebie mogą skorzystać z posługi specjalnej. Opieka duszpasterska dla pacjentów w szpitalach to jeden z rodzajów takiej posługi, w ramach której pastorzy i pracownicy kościoła mają okazję w praktyce sprawdzić dodatkowe umiejętności nabyte w zakresie opieki duszpasterskiej, poradnictwa i nadzoru. Są oni zatrudniani w szpitalach komunalnych i innych placówkach non-profit, w szpitalach wyznaniowych i prywatnych. Wychowawcy duszpasterscy składają wizyty pacjentom na oddziałach w szpitalach. O takie wizyty mogą ubiegać się krewni czy pracownicy szpitala bez względu na wyznanie.

 

Pracownicy zatrudnieni jako wolontariusze świadczący poradnictwo telefoniczne w Berlinie, Cottbus, Frankfurcie nad Odrą, Poczdamie oraz rejonie Górnych Łużyc są gotowi, by świadczyć swoje usługi bez względu na porę dnia i nocy. Kościelna gorąca linia telefoniczna jest ekumeniczna. Niezależnie od podejścia, wyznania i filozofii życiowej, każdy może znaleźć tu partnera do dialogu, a telefony przyjmowane są także anonimowo.

 

Poradnictwo życiowe w Katedrze Berlińskiej w centrum miasta obejmuje poradnictwo indywidualne, kryzysowe, opiekę duszpasterską, poradnictwo dotyczące związków i nadzór nad ludźmi ze wszystkich środowisk i nacji. Duchowni, psychologowie, doradcy małżeńscy oraz inni pracownicy posiadający dodatkowe umiejętności, pracują w centrum poradnictwa życiowego w Katedrze. Funkcja ta wymaga odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Stowarzyszenie Beratung + Leben GmbHEvangelisch-Freikirchliche Beratungs- und Sozialdienste Berlin und Brandenburg działa w charakterze sponsora doradców, których wiąże tajemnica zawodowa. Udzielają oni wsparcia psychologicznego i duchownego ludziom  przeżywającym kryzys, tym, których nurtują pytania dotyczące religii, i którzy potrzebują doradztwa w związkach lub poradnictwa zawodowego.

 

Strona infolinii dla osób w kryzysie 

 

Towarzyszymy, zachęcamy, pocieszamy

 

Dodatkowo na terytorium EKBO powstało 95 ośrodków ewangelickich specjalizujących się w różnych obszarach problemowych. Prosimy o kontakt z naszą organizacją pomocy charytatywnej (Diakonisches Werk).

 

W razie problemów zdrowotnych można liczyć na opiekę duszpasterza specjalizującego się w pomocy osobom niedosłyszącym, głuchoniemym, niedowidzącym oraz chorym na AIDS. Opieką duszpasterską również obejmujemy policjantów, pracowników służb celnych i żołnierzy, jak i więźniów.

 

W nagłych przypadkach straż pożarna lub policja natychmiast zawiadamiają służby poradnictwa kryzysowego. Doskonale przygotowani duszpasterze trudniący się poradnictwem, pomagają ludziom w pierwszych chwilach po wypadku, na przykład, po nieudanej próbie reanimacji osoby z rodziny, w razie wystąpienia nagłego zgonu niemowlęcia lub samobójstwa osoby bliskiej. Poradnictwo dla osób w kryzysie obejmuje także ofiary wypadków samochodowych, pożarów lub przestępstw. Tego rodzaju specjaliści w razie potrzeby pomagają policjantom poinformować rodzinę o śmierci bliskiej osoby, doradzają i wspierają osoby, które znalazły się nagle w trudnej sytuacji życiowej.

 

Na lotnisku zarówno podróżni, jak i pracownicy lotniska, mogą porozmawiać z kapelanem w kaplicy czy udać się na nabożeństwo.

 

Duszpasterskie biuro ds. dialogu międzywyznaniowego (Pfarramt für interreligiösen Dialog )   doradza członkom kościoła EKBO w kwestiach międzywyznaniowych i koordynuje działania grup EKBO w tym obszarze, a ponadto służy jako ogniwo łączące z osobami wyznającymi inne religie oraz społecznościami innymi niż społeczności chrześcijańskie, które są obecne na terenie Berlina, Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc.

Letzte Änderung am: 16.07.2015