Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen
InstagramRSSPrint

EMIGRACJA I INTEGRACJA

Zaangażowanie w kwestie związane z emigracją i integracją.

Emigracja, integracja a przyszłość Kościoła

Zaangażowanie kościoła w kwestie związane z emigracją i integracją wynika z chrześcijańskiego podejścia do ludzkości, poszanowania fundamentalnych praw człowieka i walki o sprawiedliwy porządek społeczny. W ten sposób kościół pragnie poprawić warunki bytowania ludzi i osiągnąć sprawiedliwy podział zasobów światowych. Te dążenia są nieustające. Jako, że religia i społeczeństwo stopniowo mają charakter coraz bardziej ponadkulturowy, wzrosła waga procesów budowania pewności siebie i formowania się tożsamości. W dzisiejszych czasach nauka, jak radzić sobie z różnicami społecznymi i kulturowymi jest obowiązkowa. Edukacja religijna pomaga nauczyć się, jak w odpowiedzialny sposób rozwiązywać konflikty, rozstrzygać kwestie sporne wynikające z różnic światopoglądowych i osiągać porozumienie w kwestii najważniejszych wartości w życiu ludzkim.

 Rola komisarza ds. emigracji i integracji:

    •    prowadzenie poradnictwa dla parafii, obiektów i rad kościelnych, wspieranie pracowników w dziale emigracyjnym

    •    wspieranie tych agend kościoła, które zajmują się przypadkami indywidualnymi oraz azylem kościelnym

    •    inicjowanie kampanii politycznych i podejmowanie działań mających na celu poprawę integracji i ochronę uchodźców

    •    współpraca z przedstawicielami innych służb, począwszy od służb opieki społecznej, sieci ekumenicznych i organizacji emigrantów, a skończywszy na władzach państwowych i społeczeństwie

    •    opracowywanie koncepcji i zasad oraz kompetentny nadzór i monitoring dla współpracowników

    •    współpraca w czasie zbiórek funduszy, w zakresie PR i organizacji różnych wydarzeń

 Komisarz ds. Emigracji i Integracji

Letzte Änderung am: 16.07.2015