Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen
InstagramRSSPrint

EDUKACJA

Wiara i edukacja i ich wzajemne powiązania.

Edukacja to nadrzędne zadanie, jakie stawia sobie kościół ewangelicki. Zgodnie z założeniami reformacji, wiara i edukacja idą zawsze w parze. W parafiach, żłobkach i szkołach, a także na kursach dokształcających dla dorosłych życie, nauka i wiara splatają się ze sobą w ramach edukacji ewangelickiej. Wierzymy, iż wiara i poznanie ze sobą związane. Prowadzone przez nas szkoły odgrywają istotną rolę w publicznym systemie kształcenia. Są one dostępne dla wszystkich dzieci niezależnie od wyznania, pochodzenia społecznego i etnicznego.

Kościół ewangelicki prowadzi szkoły różnego typu: postępowe szkoły podstawowe, często zakładane z inicjatywy rodziców czy parafii, tzw. szkoły realne pozwalające kontynuować edukację po szkole podstawowej, gdzie nacisk kładzie się na aspekty praktyczne i naukę zawodu oraz przedmioty przyrodnicze, a także gimnazja humanistyczne (klasyczne szkoły średnie); ponadto szkoły średnie przyjmujące uczniów z danego rejonu bez względu na wyniki w nauce, szkoły międzywyznaniowe oraz – nowy typ szkolnictwa – ewangelickie szkoły podstawowy i średnie oferujące edukację w zakresie podstawowym i średnim. Pozostałe placówki działające pod egidą kościoła to szkoły dla uczniów  o specjalnych potrzebach i szkoły integracyjne testujące nowe formy nauczania, a także szkoły zawodowe kształcące pedagogów społecznych i nauczycieli pracujących w żłobkach. Szkoły ewangelickie postrzegają siebie jako kongregacje szkolne – uczniowie wspólnie współtworzą obrzędy, modlą się i obchodzą wspólne święta chrześcijańskie.

Szkoła ma obowiązek wyposażyć uczniów w wiedzę potrzebną we wszystkich sferach życia. Edukacja religijna pragnie kształtować poglądy i postawy, które mogą być także cenne dla dzieci niewierzących, dlatego też zasadza się na czterech podstawowych założeniach: 

  • Zrozumienie świata – edukacja religijna pokazuje, w jaki sposób chrześcijaństwo i inne religie wpływają na nasz świat, tj. na architekturę, sztukę, literaturę czy media.
  • Poszukiwanie sensu życia – Skąd się wzięliśmy i dokąd zmierzamy? Edukacja religijna daje odpowiedzi na te pytania i ma na celu pomóc uczniom rozwinąć szczególny stosunek do tego rodzaju rozważań.
  • Rozważania religijne – dzięki edukacji religijnej uczniowie dowiadują się, jak człowiek poszukuje Boga, jak zaprzecza jego istnieniu, w jaki sposób dzięki wierze można przeciwstawić się tezom o tym, iż ludzie są wszechmogący. Dotyczą one szczęścia i odpowiedzialności, wątpliwości i ograniczeń, uczą tolerancji i szacunku do innych religii.
  • Stawanie w obronie godności ludzkiej – pokazywanie, że godność ludzka nie zależy od osiągnięć danego człowieka, a równie ważnym elementem edukacji religijnej jest wrażliwość na nędzę i niesprawiedliwości.

Letzte Änderung am: 16.07.2015